ECDC opublikowało raporty roczne o występowaniu odry i różyczki w Europie w 2017 roku

Opublikowano w dniu: 5 maja 2018

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raporty roczne podsumowujące występowanie odry i różyczki w 2017 roku. Raporty oparte są na oficjalnych danych z nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi przesyłanymi do ECDC z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (EU/EEA).

Odra

  • W 2017 roku do krajów EU/EEA wróciła odra, odnotowano kilka epidemii oraz 37 zgonów.
  • Dwadzieścia osiem krajów UE/EEA zgłosiło 14 600 zachorowań na odrę (zapadalność 28,3 przypadków/mln osób). Wśród nich 61% potwierdzono laboratoryjnie.
  • Większość zachorowań (powyżej >75%) wystąpiła w pierwszej połowie roku, najwięcej w marcu.
  • Najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 608), Włoszech (5 098), Grecji (967) oraz Niemczech (929).
  • Najwyższą zapadalność odnotowano w Rumunii (283,8 przypadków/mln osób), Grecji (89,7 przypadków/mln osób), Włoszech (84,0 przypadków/mln osób) oraz Belgii (32,5 przypadki /mln osób).
  • Zachorowania występowały najczęściej wśród dorosłych w wieku powyżej 20 lat (38%) oraz dzieci w wieku do 5 lat (37%). Najwyższą zapadalność 365,9 przypadków/mln osób i 164,4 przypadków/mln osób odnotowano wśród dzieci do 1 roku życia oraz w wieku 1‒4 lata.
  • Większość zachorowań wystąpiła wśród osób niezaszczepionych. Odsetek osób niezaszczepionych wahał się od 72% w grupie wieku 25‒29 lat do 96% w grupie dzieci do 1 roku życia, za małych aby mogły być zaszczepione.

Różyczka

  • W 2017 roku w 11 krajach UE/EEA odnotowano 696 przypadków różyczki, co stanowiło znaczny spadek z porównaniu do 2016 roku i 2015 roku, kiedy odnotowano odpowiednio 1 264 i 2 161 zachorowań. W 17 krajach nie odnotowano zachorowań na różyczkę.
  • Większość zachorowań (71%) i najwyższa zapadalność (30,1 przypadków/mln osób) dotyczyła Polski. Wśród 469 zachorowań, które zgłoszono w Polsce, tylko 1% stanowiły przypadki potwierdzone laboratoryjnie. Większość (45%) zgłoszonych zachorowań wystąpiła u dzieci w wieku do 5 lat.

Źródło:

Measles and rubella surveillance- 2017. Surveillance report. 23 Apr 2018.

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading