ECDC opublikowało raporty roczne o występowaniu inwazyjnych chorób wywołanych przez bakterie otoczkowe w Europie 2017 roku

Opublikowano w dniu: 24 maja 2019

W dniu 14 maja 2019 r. Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raporty roczne podsumowujące występowanie inwazyjnej choroby pneumokokowej, inwazyjnej choroby meningokokowej oraz inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae w 2017 roku. Raporty oparte są na oficjalnych danych z nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi przesyłanymi do ECDC z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.

Inwazyjna choroba pneumokokowa https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2017-invasive-pneumococcal-disease.pdf

W 2017 roku w Europie potwierdzono 23 886 przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej. Współczynnik zapadalności wynosił 6,2/100 000, odnotowano tendencję wzrostową od 2014 roku. Najwyższą zapadalność odnotowano w grupie osób powyżej 65 lat (18,9/100 000) oraz niemowląt do 1 r. ż. (14,5/100 000). Najczęstszą przyczyną zachorowań były pneumokoki typu 8, 3, 22F, 19A, 12F, 9N, 15A, 10A, 11A i 23B. Zachorowania u dzieci do 5 r.ż. były w 75% wywołane przez typy pneumokoka nie wchodzące w skład dostępnych szczepionek skoniugowanych. W osób w wieku powyżej 65 lat, 72% zachorowań wywołały pneumokoki typów, które możemy znaleźć w składzie szczepionki polisacharydowej, a 30% w składzie szczepionki 13-walentnej.

Inwazyjna choroba meningokokowa https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2017-invasive-meningococcal-disease.pdf

W 2017 roku odnotowano 3 221 potwierdzonych przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej oraz 282 zgony. Współczynnik zapadalności wynosił 0,6/100 000, był taki sam jak w dwóch poprzedzających latach.  Zapadalność była najwyższa w grupie wieku 1-4 lata oraz 15-24 lata. Większość zachorowań, 51% wywołały meningokoki serogrupy B, były dominującą grupą wśród osób w wieku poniżej 65 lat. W latach 2013-2017 odnotowano 3-krotny wzrost częstości inwazyjnej choroby meningokokowej wywołanej przez bakterie serogrupy W.

Haemophilus influenzae https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/haemophilus-influenzae-annual-epidemiological-report-2017.pdf

Potwierdzono 3 888 przypadków inwazyjnej choroby wywołanej przez bakterię Haemophilus influenzae. Większość zachorowań zarejestrowano wśród dzieci do 1 r.ż. oraz osób dorosłych powyżej 65 lat. Serotypowanie wykonano dla 45% potwierdzonych przypadków. Zdecydowanie najczęściej (76%) zachorowania wywoływały bezotoczkowe szczepy przeciw którym dotychczas nie opracowano szczepionki. Wśród serotypów otoczkowych zakażenia najczęściej wywoływały szczepy serotypu f (9%).

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading