ECDC opublikowało raport roczny o występowaniu odry i różyczki w Europie w 2019 roku

Opublikowano w dniu: 3 marca 2020

12 lutego 2020 roku Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raport roczny podsumowujący występowanie odry i różyczki w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych (EU/EEA) w 2019 roku. Raport oparty jest na oficjalnych danych z nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi przesyłanych do ECDC z krajów EU/EEA.

ODRA

W 2019 roku w 30 krajach EU/EEA odnotowano 13 207 przypadków odry, w tym 10 534 (80%) potwierdzone laboratoryjnie. Najwięcej zachorowań odnotowano we Francji- 2 636 (20%) zachorowań, Rumunii- 1706 (13%) zachorowań, Włoszech- 1 626  (12%) zachorowań, Polsce – 1 423 (11%) zachorowania i Bułgarii – 1 235 (9%) zachorowań. Zapadalnośc na odrę we wszystkich krajach wynosiła 25,5/1 mln, była najwyższa w na Litwie (296,9/1 mln). W Polsce odnotowano zapadalność na poziomie 37,5/mln mieszkańców.

W 2019 roku w krajach EU/EEA odnotowano 10 zgonów z powodu odry, 5 w Rumunii, 2 we Francji, i po jednym na Węgrzech, we Włoszech oraz w Wielkiej Brytanii.

 

Wśród 12 470 przypadków zachorowań, dla których znane są dane dotyczące wieku, 3 487 (28%) dotyczyła dzieci do 5 lat. Najwyższą zapadalność odnotowano wśród niemowląt do 1 r. ż. (269,1/mln) oraz dzieci w wieku 1-4 lata (101,1/mln).

Wśród wszystkich zgłoszonych przypadków odry, 2 889 (22%) pacjentów miało nieznany status szczepień, a 10 318 (78%) miało znany status szczepień.

Wśród chorych o znanym statusie szczepień oraz znanym wieku:

  • 6 758 (71%) było niezaszczepionych,
  • 1 712 (18%) było zaszczepionych 1 dawką,
  • 951 (10%) było zaszczepionych dwoma lub większą liczbą dawek,
  • 160 (2%) było szczepionych nieznaną liczbą dawek.

Z danych za 2018 rok wynika, że wśród 30 krajów EU/EEA tylko 5 krajów (Węgry, Portugalia, Malta, Słowacja, oraz Szwecja) utrzymują stan zaszczepienia dla dwóch dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce na poziomie nie niższym niż 95%.

Na świecie w 2019 roku odnotowano 516 411 przypadków odry, w obszarze Europejskim WHO odnotowano 104 248 przypadków zachorowań, najwięcej na Ukrainie (57 282 zachorowania).

RÓŻYCZKA

W 2019 roku w krajach EU/EEA odnotowano 389 przypadków różyczki, w tym 37 (10%) potwierdzonych laboratoryjnie. W 19 krajach nie odnotowano żadnego przypadku różyczki. Najwięcej zachorowań odnotowano w Polsce – 292 (75%) zachorowania oraz Niemczech – 57 (15%) zachorowań. Dane z Polski powinny być interpretowane ostrożnie, ponieważ jedynie 4/292 (1%) przypadki potwierdzono laboratoryjnie.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading