Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich młodsze rodzeństwo to grupa zwiększonego ryzyka występowania chorób, przed którymi chronią szczepienia

Opublikowano w dniu: 6 lipca 2018

W marcu 2018 roku w czasopiśmie JAMA Pediatrics opublikowano wyniki badań, w których zdefiniowano nową grupę zwiększonego ryzyka występowania chorób zakaźnych, przed którymi chronią szczepienia. Dotychczas wśród dzieci z grup ryzyka występowania chorób zakaźnych wymieniano dzieci z zaburzeniami układu odporności lub chorobami przewlekłymi, np. bez śledziony, otrzymujące chemioterapię z powodu nowotworów lub w czasie terapii immunosupresyjnej, z chorobami płuc, wątroby, serca lub nerek. Nowo identyfikowana grupa dzieci była jednak inna. Obejmowała dzieci zdolne do wytworzenia silnej, ochronnej odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionki. Grupa ta to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz ich młodsze rodzeństwo.

Celem badania było sprawdzenie czy dzieci z ASD są szczepione zgodnie z Programem Szczepień realizowanym w Stanach Zjednoczonych zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP). Porównano również realizację szczepień młodszego rodzeństwa pacjentów z ASD z realizacją szczepień młodszego rodzeństwa pacjentów bez ASD. Przeprowadzono badanie retrospektywne, kohortowe. Wykorzystano dane zgromadzone w bazie danych  Safety Datalink Vaccine. Grupa badana obejmowała dzieci urodzone w latach 1995- 2010 oraz ich młodsze rodzeństwo urodzone w latach 1997-2014. Obserwację zakończono pod koniec września 2015 r. Przebadano 3 729 dzieci z ASD i porównano z grupą 592,907 dzieci bez ASD oraz ich młodsze rodzeństwo. Dzieciom z ASD zdecydowanie rzadziej podawano szczepionki rekomendowane (przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, grypie, odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej) w porównaniu do dzieci bez ASD (0.87; 95% CI, 0.85-0.88). Podobnie sytuacja wyglądała wśród młodszego rodzeństwa dzieci z ASD. W każdej grupie wieku odsetek szczepień był znacznie niższy wśród młodszego rodzeństwa dzieci z ASD w porównaniu z młodszym rodzeństwem dzieci bez ASD. Rodzice dzieci z ASD częściej nie zgadzali się na podanie co najmniej 1 szczepionki rekomendowanej swoim młodszym dzieciom oraz ograniczali liczbę szczepionek rekomendowanych w pierwszym roku życia młodszego rodzeństwa.

Dzieci z ASD oraz ich młodsze rodzeństwo są znacznie rzadziej szczepione pełnym pakietem szczepionek rekomendowanych w porównaniu do dzieci bez ASD oraz ich młodszego rodzeństwa. Wyniki badania wskazują, że dzieci z ASD oraz ich młodsze rodzeństwo są narażone na zwiększone ryzyko chorób zakaźnych, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Źródło:

Zerbo O. i wsp. Vaccination Patterns in Children After Autism Spectrum Disorder Diagnosis and in Their Younger Siblings. JAMA Pediatr. 2018, 172, 469-475.

 

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading