Szczepienia zalecane dla pracowników ochrony zdrowia

Gdzie można znaleźć informacje o szczepieniach pracowniczych?

Informacje o szczepieniach pracowniczych zostały wymienione w 3 aktach prawnych:

  • Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych;
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. 2012 poz. 40);
  • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 716 oraz z 2008 r. poz. 288).

Kto finansuje szczepienia pracownicze?

Szczepienia pracownicze są finansowane w całości przez pracodawców, z wyjątkiem szczepień przeciw wzw B dla uczniów szkół medycznych oraz studentów uczelni medycznych które są finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia.

Obowiązkowe szczepienia pracownicze wymienione w Programie Szczepień Ochronnych  (finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia) obejmują szczepienie przeciw wzw B dla uczniów szkół medycznych oraz studentów uczelni medycznych.

Zalecane szczepienia pracownicze wymienione w Programie Szczepień Ochronnych obejmują szczepienia przeciw:

  • grypie personelowi medycznemu oraz personelowi administracyjnemu szkół, handlu, transportu,
  • krztuścowi personelowi medycznemu mającemu kontakt z noworodkami i niemowlętami,
  • odrze, śwince i różyczce (szczepionką MMR) młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) i młodym mężczyznom dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych,
  • meningokokom personelowi medycznemu i pracownikom laboratoriów narażonym na ryzyko inwazyjnej choroby meningokokowej.
Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2019
Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading