Coroczne szczepienie przeciw grypie zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera

Opublikowano w dniu: 30 czerwca 2022

W czasopiśmie Journal of Alzheimer’s Disease badacze z University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth Houston) w Stanach Zjednoczonych opublikowali wyniki badania, z którego wynika, że osoby starsze szczepiące się przeciw grypie były nawet o 40 proc. mniej zagrożone rozwojem choroby Alzheimera w porównaniu do osób niezaszczepionych.

„Odkryliśmy, że efekt ochronny szczepienia przeciw grypie wzrasta wraz z liczbą lat, kiedy dana osoba otrzymywała coroczną szczepionkę przeciw grypie. Z badań wynika, że tempo rozwoju choroba Alzheimera było najniższe u osób, które konsekwentnie co roku szczepiły się przeciw grypie”, powiedział prof. Bukhbinder, członek zespołu badawczego. Przyszłe badania powinny ocenić, czy szczepienie przeciw grypie jest związane z tempem progresji objawów u pacjentów, u których występują objawy demencji.

Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera u osób, które przynajmniej raz zostały zaszczepione przeciw grypie, było o 40% mniejsze w porównaniu z osobami, które w ciągu 4 lat ani razu nie zaszczepiły się przeciw grypie sezonowej.

Porównano ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera między pacjentami zaszczepionymi i nieszczepionymi przeciw grypie na dużej próbie dorosłych w wieku 65 lat i starszych w Stanach Zjednoczonych. Przeanalizowano 935 887 pacjentów zaszczepionych przeciwko grypie i 935 887 pacjentów nieszczepionych. Podczas czteroletnich wizyt kontrolnych u 5,1% zaszczepionych przeciwko grypie pacjentów rozwinęła się choroba Alzheimera. 8,5% nieszczepionych pacjentów zachorowało na chorobę Alzheimera.

„W związku z tym, że znamy dowody na to, że różne szczepionki mogą chronić przed chorobą Alzheimera, myślimy, że nie chodzi o specyficzny efekt szczepionki przeciw grypie” – powiedział prof. Schulz, neurolog, współautor badania. „Uważamy, że działanie układu odpornościowego jest złożone i niektóre działające na niego stany, jak zapalenie płuc, mogą aktywować go w sposób, który nasila przebieg choroby Alzheimera. Jednak inne czynniki aktywujące układ immunologiczny mogą działać na inne sposoby – mogą chronić przed chorobą. Z pewnością musimy się jeszcze wiele nauczyć o tym, jak układ odpornościowy pogarsza lub łagodzi przebieg tej choroby – powiedział badacz. Mechanizmy leżące u podstaw tego procesu wymagają dalszych badań.

Wcześniejsze badania wykazały zmniejszone ryzyko demencji związane z różnymi szczepionkami podawanymi dorosłym, np. przeciw tężcowi, polio, półpaścowi. Badacze podkreślają konieczność zbadania takiego związku dla szczepień przeciw COVID-19.

Na świecie na chorobę Alzheimera choruje od 15 do 21 mln osób, w Polsce – 350 tys. osób.

Materiały źródłowe

Bukhbinder A.S. i wsp. Risk of Alzheimer’s Disease Following Influenza Vaccination: A Claims-Based Cohort Study Using Propensity Score Matching. Journal of Alzheimer’s Disease, 2022; 1.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading