Badania potwierdzają długoterminową skuteczność szczepionki przeciwko HPV

Opublikowano w dniu: 4 czerwca 2018

W styczniu 2018 roku w czasopiśmie Clinical Infectious Diseases opublikowano wyniki 12- letniej obserwacji dotyczącej długoterminowej skuteczności 4- walentnej szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV). Przeprowadzono obserwacyjne badanie długoterminowe prowadzone początkowo przez 10 lat i przedłużone dodatkowo o 4 lata w krajach skandynawskich: Danii, Islandii, Norwegii oraz Szwecji.

W badaniu oceniono długoterminową skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciwko HPV poprzez określenie częstości występowania:

  • śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy CIN2, CIN3 oraz przedinwazyjnego raka gruczołowego szyjki macicy (adenocarcinoma in situ (AIS) związanych z zakażeniem wirusem typu HPV16 i HPV18,
  • raka sromu i raka pochwy związanych z zakażeniem ocenianym genotypem HPV.

Wyniki porównywano ze spodziewaną częstością występowania ww zmian u nieszczepionej kohorty przy użyciu danych z dostępnych z rejestrów. Badano kobiety w wieku 16-23 lata zaszczepione 3 dawkami szczepionki.

Nie zaobserwowano przypadków CIN2+związanych z zakażeniem wirusem HPV16 i HPV18 w okresie 12 lat po szczepieniu w badanej grupie 2084 kobiet.

Skuteczność szczepionki oszacowano na poziomie ≥90%. Badacze wyciągnęli wniosek, że szczepionka przeciw HPV jest skuteczna przez okres przynajmniej 10 lat z tendencją do utrzymywania tej ochrony przez łącznie 12 lat.

Na rynku dostępne są 3 różne szczepionki przeciw HPV: 2- walentna, 4-walentna i 9- walentna. Każda z nich zawiera antygeny wirusa HPV16 i HPV18.

 

Źródło:

Kjaer SK i wsp. A 12-Year Follow-up on the Long-Term Effectiveness of the Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine in 4 Nordic Countries. Clin Infect Dis. 2018 Jan 18;66(3):339-345.

 

 

 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading