Szczepienie przeciw HPV a ryzyko przedwczesnej niewydolności jajników u dziewcząt

Opublikowano w dniu: 25 października 2023

Kolejne dane potwierdzają bezpieczeństwo szczepienia przeciw HPV. Z przeglądu elektronicznych baz publikacji medycznych oraz rejestrów badań klinicznych wynika, że ryzyko przedwczesnej niewydolności jajników u dziewcząt u dziewcząt szczepionych HPV-4 było podobne do ryzyka obserwowanego u dziewcząt szczepionych HPV-2 lub HPV-9. Ponadto ryzyko przedwczesnej niewydolności jajników u dziewcząt po podaniu HPV-4 było podobne do ryzyka obserwowanego w populacji ogólnej dziewcząt, co dodatkowo przemawia za jego bezpieczeństwem.

Z przeglądu 5 elektronicznych baz publikacji medycznych (Embase, Medline, Scopus, Scielo oraz LILACS) oraz rejestrów badań klinicznych przeprowadzonego w sierpniu 2022 roku wynika, że szczepienie przeciw HPV nie zwiększa ryzyka przedwczesnej niewydolności jajników (POI) u młodych dziewcząt.

W przeglądzie systematycznym i metaanalizie wykorzystano 4 badania kohortowe z retrospektywnym zbieraniem danych, w których uczestniczyło 1 253 758 osób (dzieci i nastolatki szczepione przeciw HPV preparatem HPV-2, HPV-4 lub HPV-9 oraz nieszczepione lub szczepione przeciw innej chorobie zakaźnej (grupa kontrolna). Oceniano występowanie nieregularnej miesiączki utrzymujące się przez ≥3 mies. + zwiększone stężenie hormonu folikulotropowego i zmniejszone stężenie estradiolu w 2 oznaczeniach.

Ostatecznie do przeglądu systematycznego i metaanalizy zakwalifikowano 4 badania kohortowe z retrospektywnym zbieraniem danych (w tym 3 dotyczące HPV-4), obejmujące łącznie 1 253 758 osób. W 1 badaniu grupę kontrolną stanowiły dziewczęta szczepione inną szczepionką przeciwko HPV (2- lub 9-walentną), w 2 badaniach nastolatki nieszczepione, a w 1 badaniu szczepione przeciwko innym chorobom zakaźnym.

Wykazano, że:

  • u dziewcząt szczepionych HPV-4, w porównaniu z osobami nieszczepionymi lub szczepionymi przeciw innym chorobom zakaźnym, ryzyko przedwczesnej niewydolności jajników było podobne;
  • zwiększonego ryzyka przedwczesnej niewydolności jajników u dziewcząt nie stwierdzono w analizie uwzględniającej w grupie kontrolnej tylko osoby niesczepione;
  • u dziewcząt szczepionych HPV-4, w porównaniu ze szczepionymi HPV-2 lub HPV-9, nie stwierdzono zwiększonego ryzyka przedwczesnej niewydolności jajników.

Badacze wskazali, że szczepienie przeciw HPV, w porównaniu z brakiem szczepienia lub szczepieniem przeciw innym chorobom zakaźnym, nie zwiększa ryzyka przedwczesnej niewydolności jajników u dziewcząt.

Materiały źródłowe

Torella M. i wsp. Risk of premature ovarian insufficiency after human papilloma virus vaccination: a PRISMA systematic review and meta-analysis of current evidence. Vaccines (Basel), 2023; 11 (1): 140.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading