Jak najłatwiej uchronić się przed ospą wietrzną?

Opublikowano w dniu: 27 marca 2013

Dane epidemiologiczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH wskazują, że  zwiększyła się zachorowalność na ospę wietrzną. W 2011 roku odnotowano 172 tys. zachorowań a w 2012 roku aż 207 tys. zachorowań.
Przechorowanie ospy wietrznej zapewnia odporność na całe życie. U większość choroba przebiega łagodnie ale istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań przebiegających pod postacią zakażeń skóry, neurologicznych, zapalenia płuc, zapalenia wątroby, tym poważniejszych im choruje starsza osoba. Z powodu ciężkiego przebiegu ospy wietrznej i powikłań rocznie hospitalizowanych jest o. 1000 osób, w tym 80% to dzieci do 10 r.ż.).
Ospa wietrzna jest powszechną, wysoko zaraźliwą chorobą wieku dziecięcego. Możemy przed nią obronić nasze dzieci poprzez szczepienia. Szczepionkę przeciw ospie wietrznej można podawać dzieciom już od 9 m.ż. Należy podać 2 dawki szczepionki w odstępie nie krótszym niż 6 tyg. Szczepienie przeciw ospie wietrznej powinni rozważyć również wszyscy dorośli, którzy wcześniej nie chorowali na ospę wietrzną, a szczególnie kobiety planujące w przyszłości ciążę. Szczepienie zapewnia odporność do końca życia.
Szczepienie przeciw ospie wietrznej jest obowiązkowe (bezpłatne) dla dzieci do 3 lat ze żłobków i klubów malucha. Szczepienia pozostałych dzieci i osób dorosłych są zalecane (odpłatne).

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading