Dlaczego rodzice nie zgadzają sie na szczepienia córek przeciw HPV?

Opublikowano w dniu: 25 marca 2013

Wyniki badań prowadzonych w latach 2008- 2010 opublikowane w czasopiśmie Pediatrics wskazują, że odsetek dziewcząt zaszczepionych przeciw HPV w Stanach Zjednoczonych wzrósł z 18 do 32%. Przeprowadzone badania ankietowe wśród rodziców wskazują jednocześnie, że coraz więcej rodziców deklaruje niechęć do zaszczepienia swoich córek, w 2008 roku było to 40% rodziców, a w 2010 roku już 44% wskazując obawę o bezpieczeństwo szczepionki jako główny czynnik tego lęku.
Wydaje się, że niepokój ten dotyczy jedynie szczepionek przeciw HPV, ponieważ w tej samej ankiecie rodzice wskazali prawie całkowitą akceptację dla szczepień przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi i meningokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Autorzy pracy komentując wyniki ankiety podkreślają, że lęk rodziców przed szczepieniem przeciw HPV jest nieuzasadniony. Niepożądane odczyny po podaniu szczepionek przeciw HPV są takie same jak po innych szczepionkach i obejmują: ból w miejscu wstrzyknięcia, zawroty głowy, niewielką gorączkę, czy przypadki omdlenia.
Badacze są zaskoczeni negatywnym odbiorem szczepień przeciw HPV  przez rodziców i podkreślają konieczność zwiększenia aktywności dotyczącej przekazu wiedzy, informacji i rekomendacji skierowanych bezpośrednio do rodziców.

Eksperci zalecają szczepionkę przeciw HPV młodym dziewczętom jako ochronę przed onkogennymi typami wirusa, które mogą wywoływać raka szyjki macicy.

Źródła: Reasons for not vaccinating adolescens: National Immunization Survay of Teens, 2008-2010. Pediatrics 2013, 131, 645-50. 

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading