Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 6 miesięcy - 4 lata

Opublikowano w dniu: 9 grudnia 2022

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2022 roku od 12 grudnia 2022 roku w ramach Narodowego Programu Szczepień rozpoczną się szczepienia przeciw COVID-19 w grupie dzieci 6 miesięcy – 4 lata. Szczepienia będą realizowane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 3 mikrogramy/dawkę (0,2 ml). Schemat szczepienia jest 3. dawkowy i obejmuje podanie dwóch dawek w odstępie 3 tygodni oraz dawki trzeciej podawanej ≥8 tygodni po drugiej.

Dla uzyskania najlepszej ochrony ważne jest podanie dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 6 miesięcy – 4 lata decyduje każdorazowo lekarz, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19.

Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 6 miesięcy – 4 lata stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 6 mc – 4 lata przeciw COVID-19.

Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie od dnia 12.12.2022 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 6 miesięcy. W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek dziecka (ukończony 6 miesiąc życia).

Obowiązkowy wpis w Karcie szczepień nie wymaga powielenia w karcie uodpornienia dziecka. Punkt szczepień nie wystawania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ.

Najważniejsze informacje:

 • Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 6 miesięcy – 4 lata będą realizowane preparatem Comirnaty w dawce 3 mikrogramy (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 6 miesiące – 4 lata. Zaleca się podanie drugiej dawki po upływie 3 tygodni od podania pierwszej dawki, a następnie trzeciej dawki co najmniej 8 tygodni po drugiej.
 • Jeżeli pomiędzy kolejnymi dawkami cyklu szczepienia dziecko ukończy 5 lat, powinno dokończyć szczepienie dawką 3 mikrogramy (0,2 ml).
 • W przypadku dzieci w wieku 6 miesiące – 4 lata z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat szczepienia obejmuje trzy dawki i nie wymaga podania dawki dodatkowej.
 • W przypadku, gdy w czasie kwalifikacji do szczepienia przeprowadzony przez lekarza wywiad nie ujawnia objawów alarmowych, a dziecko wygląda na zdrowe i stan ogólny dziecka jest dobry możliwe jest także zastosowanie przesiewowego badania przedmiotowego ograniczonego do: pomiaru temperatury ciała (metodą bezdotykową), oglądania skóry (wykwity) i oceny układu oddechowego.
 • W przypadku chorych przewlekle zaleca się badanie przedmiotowe rozszerzone o sprawdzenie tych objawów, które mogą wskazywać na zaostrzenie choroby podstawowej.
 • U niemowląt w wieku od 6 miesięcy do mniej niż 12 miesięcy zalecanym miejscem wstrzyknięcia jest przednio-boczna strona uda. U dzieci w wieku od 1 roku zalecane miejsce wstrzyknięcia to przednio-boczna strona uda lub mięsień naramienny.
 • Szczepionki przeciw COVID-19 w grupie dzieci 6 miesięcy – 4 lata mogą być podawane w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu, albo jednoczasowo (tylko w różne okolice ciała) z innymi szczepionkami w ramach Programu Szczepień Ochronnych.
 • Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki.

Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) należy zgłaszać do:

 • Lekarza, który zgłasza NOP za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: gabinet.gov.pl
 • Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
 • Podmiotu odpowiedzialnego.
Materiały źródłowe

Komunikat nr 30 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dzieci w wieku 6 mc – 4 lata. 08.12.2022.

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading