Jaki jest stan zaszczepienia w Polsce?

W ocenie stanu zaszczepienia podstawową rolę odgrywa Inspekcja Sanitarna, która pozyskuje dane ze wszystkich placówek ochrony zdrowia w Polsce (gabinety POZ i szpitale). Dane jednostkowe przekazywane w określonym czasie na formularzach sprawozdawczych  (MZ-54)  są agregowane na poziomie powiatów (Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, PSSE) i przesyłane do Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych (WSSE). Kolejno dane z poziomu WSSE przekazywane są do NIZP PZH-PIB do Zakładu Epidemiologii, gdzie są odpowiednio rejestrowane i analizowane, w celu oceny stanu zaszczepienia przeciw różnym chorobom w kraju. Stan zaszczepienia odnoszony jest do kohorty urodzeniowej (tj. danego rocznika od stycznia do grudnia w którym rodzą się dzieci, średnio 380 tys. dzieci).

 

Dane dotyczące wykonanych szczepień pochodzą ze wszystkich placówek ochrony zdrowia.

Dane są przekazywane są do NIZP PZH-PIB przez WSSE, jako dane zbiorcze, zebrane przez PSSE.

Stan zaszczepienia odnoszony jest do kohorty urodzeniowej.

Stan zaszczepienia dzieci w 3 r.ż. w 2022 roku na podstawie danych z meldunków NIZP PZH-PIB:

  • 83,9% odsetek dzieci w pełni zaszczepionych,
  • 14,6% odsetek dzieci częściowo zaszczepionych*,
  • 1,6% odsetek dzieci w ogóle niezaszczepionych.

*uwzględniono dzieci z całej kohorty urodzeniowej, stąd też brak niektórych szczepień może wynikać z daty urodzenia, np. dzieci urodzonych pod koniec roku.

Stan zaszczepienia przeciw wybranym chorobom zakaźnym (dane za 2022 rok oceniane u dzieci w 2 r.ż.):

94,3% – stan zaszczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi,

94,1% – stan zaszczepienia przeciw poliomyelitis,

97,3% – stan zaszczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzwB),

97,7% – stan zaszczepienia przeciw gruźlicy (szczepionką BCG),

90,9% – stan zaszczepienia przeciw odrze (pierwsza dawka szczepionki MMR),

94,2% – stan zaszczepienia przeciw Haemophilus influenzae,

94,3% – stan zaszczepienia przeciw pneumokokom,

87,8% – stan zaszczepienia przeciw rotawirusom.

Więcej szczegółowych informacji na temat stanu zaszczepienia przeciw którym stosujemy obowiązkowe szczepienia: Biuletyny „Szczepienia ochronne w Polsce”.

Stan zaszczepienia przeciw chorobom zwalczanym drogą szczepień, znajdującym się w Kalendarzu Szczepień utrzymuje się na poziomie zapewniającym odporność zbiorowiskową, co przekłada się na brak zachorowań o charakterze epidemicznym.

Stan zaszczepienia na poziomie ogólnokrajowym przeciw chorobom znajdującym się w obowiązkowym Kalendarzu Szczepień utrzymuje się na poziomie zapewniającym utrzymanie odporności zbiorowiskowej.

Stan zaszczepienia na poziomie powiatowym wymaga poprawy, gdyż w wielu powiatach obniżył się do niebezpiecznego poziomu 85-89%.

Niestety nadal zwiększa się liczba osób uchylających się od szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży.

 

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023

Powiązane artykuły:

Jaka jest liczba uchyleń dotyczących szczepień obowiązkowych?

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading