Ocena ryzyka ECDC dot. wzrostu liczby przypadków krztuśca w krajach UE/EOG

Opublikowano w dniu: 10 maja 2024

Po kilku latach ograniczonej transmisji bakterii krztuśca w krajach UE, w 2023 roku odnotowano ponad 25 000 przypadków krztuśca, a w okresie od stycznia do marca 2024 roku ponad 32 000 przypadków. Wcześniej podobna  liczba zachorowań występowała w 2016 roku (41 026 przypadków krztuśca) i 2019 roku (34 468 przypadków).

8 maja 2024 roku Europejskie Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (Centre for Disease Control and Prevention, ECDC) opublikowało ocenę ryzyka dot. wzrostu liczby przypadków krztuśca w krajach UE/EOG.

Krztusiec jest chorobą endemiczną w krajach UE/EOG i na całym świecie. Co trzy do pięciu lat zdarzają się większe ogniska epidemiczne, których można się spodziewać nawet przy wysokim stanie zaszczepienia. W krajach UE/EOG w 2023 roku zgłoszono ponad 25 000 przypadków krztuśca, a w okresie od stycznia do marca 2024 roku ponad 32 000 przypadków. Podobne liczby odnotowano w 2016 roku (41 026) i 2019 roku (34 468).

W 2023 roku i 2024 roku w 17 krajach UE/EOG grupą o najwyższej zapadalności na krztusiec były niemowlęta w wieku poniżej pierwszego roku. W 6 krajach najwyższą zapadalność odnotowano w grupie młodzieży w wieku 10-19 lat. Większość zgonów z powodu krztuśca dotyczyła niemowląt. ECDC podkreśla, że dane z nadzoru krztuśca należy interpretować ostrożnie ze względu na różnice w systemach nadzoru państw członkowskich, dostępności metod laboratoryjnych, a także realizowanych programów szczepień. Ponadto, potwierdzenie przypadku krztuśca może się różnić w zależności od grupy wiekowej. W wielu krajach realizowane są programy szczepień kobiet w ciąży, których celem jest ochrona niemowląt w pierwszych miesiącach życia. Jednak dane dotyczące stanu zaszczepienia w tej grupie, jeśli są dostępne, są niewystraczające.  ​

Według oceny ryzyka ECDC:

Ocenę ryzyka dla czterech różnych grup populacji opracowano w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia i jego skutków. ​

Ogólne ryzyko w przypadku niezaszczepionych  lub częściowo uodpornionych niemowląt (<6 miesiąca życia) ocenia się jako wysokie, gdyż niemowlęta stanowią grupę o najwyższej zachorowalności i śmiertelności z powodu krztuśca.

Niemowlęta w wieku > 6 miesięcy i dzieci do 15. roku życia są obciążone umiarkowanym ryzykiem, jeśli nie są zaszczepione lub częściowo zaszczepione i obarczone niskim ryzykiem, jeśli posiadają pełne szczepienie zgodnie z krajowym programem szczepień

Starsza młodzież w wieku >16 lat i dorośli do 64. roku życia są obciążeni umiarkowanym ryzykiem, które jest zmniejszone do niskiego, jeśli niedawno otrzymali dawkę przypominającą (dawka przypominająca szczepionki typu Tdap (przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi z obniżoną zawartością antygenów krztuśca i błonicy) zalecana jest dorosłym co 10 lat).

Osoby starsze (≥65 lat) i osoby w każdym wieku z chorobami współistniejącymi, takimi jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub immunosupresja, charakteryzują się ogólnie umiarkowanym ryzykiem wystąpienia ciężkiej postaci choroby, w porównaniu do osób młodszych.

Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading