Jak finansowane są szczepionki przeciw półpaścowi?

Szczepionka przeciw półpaścowi jako szczepionka zalecana jest dostępna odpłatnie w rynku aptecznym.

Od 1 stycznia 2024 roku szczepionka przeciw półpaścowi i neuralgii popółpaścowej o nazwie Shingrix jest dostępna z 50% refundacją dla pacjentów w wieku ≥65 lat z grup ryzyka.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.112) od 1 stycznia 2024 roku szczepionka przeciw półpaścowi i neuralgii popółpaścowej o nazwie Shingrix będzie dostępna z 50% refundacją dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych o zwiększonym ryzku zachorowania na półpasiec.

Refundacja 50% szczepionki Shingrix przysługuje osobom w wieku 65 lat i starszym z następujących grup ryzyka:

 • z przewlekłą chorobą serca,
 • z przewlekłą chorobą płuc,
 • z cukrzycą,
 • z przewlekłą niewydolnością nerek,
 • z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności,
 • z uogólnioną chorobą nowotworową,
 • zakażonych HIV,
 • chorych na chłoniaka Hodgkina,
 • z immunosupresją jatrogenną,
 • z białaczką,
 • ze szpiczakiem mnogim,
 • po przeszczepieniu narządu miąższowego,
 • z reumatoidalnym zapaleniem stawów,
 • z łuszczycą,
 • z łuszczycowym zapaleniem stawów,
 • z nieswoistym zapaleniem jelit,
 • chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,
 • chorych na stwardnienie rozsiane,
 • chorych na toczeń rumieniowaty układowy.

50% refundacja na szczepionkę Shingrix oznacza, że cena szczepionki dla pacjenta wynosi 375,53 zł / 1 dawkę.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2024
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading