Skuteczność szczepionek przeciw HPV

Jak długo utrzymuje sie odporność po szczepieniu przeciw HPV?

Wyniki oceny AOTMiT skuteczności szczepionek przeciw HPV w zapobieganiu rakowi szyjki macicy

W opinii z dnia 27 grudnia 2022 roku Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) uznała iż obie dostępne w Polsce szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) są skuteczne w zapobieganiu nowotworom szyjki macicy, a wobec braku wiarygodnych dowodów na wyższość kliniczną którejkolwiek w zakresie istotnych klinicznie punktów końcowych, o wyborze preparatu winna decydować cena i wynikająca z niej efektywność ekonomiczna.

Protokół z posiedzenia Rady Przejrzystości i opinia w sprawie oceny skuteczności szczepionek przeciw HPV w zapobieganiu nowotworowi szyjki macicy z 27.12.2022.

Dlaczego infekcja HPV nie daje podobnie skutecznej odporności jak szczepionki?

Wyjątkowość działania szczepionek przeciw HPV polega na tym, że stężenia przeciwciał, jakie uzyskuje się po szczepieniu, są zdecydowanie wyższe, niż powstałe w wyniku naturalnego zakażenia.

HPV są słabo widoczne dla komórek układu odpornościowego, a ich białka nie są uwalniane w wystarczająco dużej ilości aby pobudzić odpowiedź odpornościową. Szczepionki przeciw HPV zawierają podobne do wirusów tzw. cząstki wirusopodobne zbudowane wyłącznie z białka wirusowego. Takie nagromadzenie białka (w porównaniu z jego niewielka ilością w czasie infekcji) powoduje, że jest ono widoczne dla komórek odpornościowych. W ten sposób może się wykształcić efektywna ochrona.

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading