Zalecenie okresowego wstrzymania realizacji szczepień ochronnych