Jaką szczepionkę przeciw pneumokokom można podać osobie dorosłej i w jakiej sytuacji?

Szczepienia dorosłych przeciw pneumokokom są zalecane:

→ osobom starszym ≥65 lat, u których ze względu na wiek występuje wyższe ryzyko pozaszpitalnego pneumokokowego zapalenia płuc (w Programie Szczepień Ochronnych, wskazano już grupę wieku powyżej 50 lat),

dorosłym z grup ryzyka z wrodzonymi i nabytymi zaburzeniami odporności:

 • zakażenie HIV
 • białaczka
 • chłoniak Hodgkina
 • chłoniaki nieziarnicze
 • immunosupresja
 • uogólniona choroba nowotworowa

dorosłym z grup ryzyka z chorobami towarzyszącymi:

 • przewlekłe choroby serca
 • przewlekłe choroby płuc (w tym astma)
 • przewlekłe choroby nerek
 • zespół nerczycowy
 • cukrzyca
 • przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość wątroby
 • anemia sierpowata
 • wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
 • implant ślimakowy
 • wrodzona i nabyta asplenia

dorosłym palącym papierosy.

Optymalne postępowanie w przypadku szczepień przeciw pneumokokom u osób starszych oraz dorosłych z grup ryzyka obejmuje podanie:

 • 1 dawka szczepionki skoniugowanej PCV13 o nazwie Prevenar13,
 • 1 dawka szczepionki polisacharydowej PPSV23 o nazwie Pneumovax23 (podanej po 12 miesiącach po PCV13 lub po ≥8 tyg. w grupach ryzyka),
 • u osób dorosłych ≥65. roku życia, które przed ukończeniem 65 lat miały podaną dawkę szczepionki polisacharydowej należy podać 1 dawkę szczepionki skoniugowanej, a następnie jak wyżej dawkę szczepionki polisacharydowej,
 • odstępstwo dotyczy jedynie szczególnej grupy ryzyka, jaką mają pacjenci po przeszczepie komórek macierzystych, gdzie zalecany jest inny schemat. Należy się w tej sprawie skontaktować z lekarzem.

W przypadku ograniczonej dostępności szczepionki PPSV23 szczepienia u dorosłych należy realizować podając 1 dawkę szczepionki PCV13, co zapewnia ochronę, również w grupach zwiększonego ryzyka pozaszpitalnego pneumokokowego zapalenia płuc.

Szczepienie przeciw pneumokokom u dorosłych, w tym osób starszych oraz osób z chorobami przewlekłymi chroni przed pozaszpitalnym pneumokokowym zapaleniem płuc.  

Szczepienie przeciw pneumokokom w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, jest również zalecane jako szczepienie, które powinno być realizowane (obok szczepienia przeciw grypie) w czasie pandemii COVID-19 (Komunikat Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19). Wynika to stąd, że przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc.  

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021

Powiązane artykuły:

Pneumokoki

Materiały źródłowe
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading