Jaka jest skuteczność szczepionek mRNA przeciw COVID-19?

Obecnie dostępne są dwie szczepionki mRNA przeciw COVID-19:
• szczepionka Comirnaty firm Pfizer i BioNtech
• szczepionka Moderna firmy Moderna.
W badaniach klinicznych obu szczepionek potwierdzono wysoką, porównywalną skuteczność wynoszącą 95% (Comirnaty) i 94,1% (Moderna) w ochronie przed objawami COVID-19.
Obie szczepionki sprawdzono w randomizowanych badaniach kontrolowanych z grupą placebo. Badania kliniczne przeprowadzono w dużych grupach ochotników:
• szczepionka Comirnaty: ponad 43 tys. ochotników (Polack F.P. i wsp. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine),
• szczepionka Moderna: 30 tys. Ochotników (Baden L.R. i wsp. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine).
W badaniach klinicznych obu szczepionek uczestniczyli reprezentatywni przedstawiciele populacji pod względem wieku, płci, rasy, pochodzenia.
Uzyskanie wysokiej skuteczności wymaga podania 2 dawek szczepionki. Częściowa ochrona powstaje po 10-14 dniach po podaniu pierwszej dawki. Jednak dopiero podanie drugiej dawki silnie wzmacnia skuteczność na poziomie 94-95% (mierzonej po 14 dniach od podania drugiej dawki). Potwierdzono skuteczność szczepionek mRNA w zmniejszeniu ryzyka zachorowania w okresie 2-3 miesięcy. Badania kliniczne 3 fazy nad ocena długotrwałej skuteczności są cały czas prowadzone (zostały zaplanowane na 2 lata, mają się zakończyć w połowie 2022 roku), a wytwórcy szczepionek zostali zobowiązani do okresowego raportowania wyników tych badań w ramach warunkowego dopuszczenia do obrotu.
Wyniki immunogenności szczepionek mRNA pokazują, że stężenie przeciwciał w surowicy mierzone po 4 miesiącach od szczepienia było wyższe w porównaniu do stężenia przeciwciał u ozdrowieńców.

Wysoka skuteczność szczepionek mRNA stawia je na szczycie rankingu najbardziej skutecznych jak dotąd szczepionek, m.in. szczepionki przeciw odrze.

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2021

Powiązane artykuły:

COVID-19

Materiały źródłowe

• Polack F.P. i wsp. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. NEJM 10 December 2020 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577).
• Baden L.R. i wsp.  Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. NEJM. 30 December (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389).
• Widge A.T. i wsp. Durability of responses after SARS -CoV-2 mRNA-1273 vaccination. NEJM. 7 January 2021 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195?query=RP).

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading