Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji potwierdza zasadność realizacji szczepień przeciw HPV w ramach programów polityki zdrowotnej