Sobota, 19.08.2017
imieniny: Emilii, Julinana
Szczepionki
Słownik Pojęć
Pytania i odpowiedzi
Ankieta

Czy się szczepisz przeciwko grypie ?


Tak
Nie
Nie wiem

 
szczepienia.info


O portalu

Portal Szczepienia.info powstał w październiku 2007 r. z inicjatywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Utworzenie portalu było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień w różnych językach europejskich (Vaccine Safety Network). Portal uzyskał akredytację WHO i został dodany do listy stron internetowych polecanych jako informujące o szczepieniach w sposób rzetelny i wiarygodny. Informacje prezentowane na portalu są adresowane do odbiorcy ogólnego, rodziców i lekarzy.
Działanie portalu jest aktualnie finansowane z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. 

Wszystkie treści są ujęte w formie pytań i odpowiedzi i podzielone na rozdziały. Zamierzeniem redakcji jest przedstawienie aktualnej informacji o wszystkich szczepionkach zarejestrowanych w Polsce, jak również informacji ogólnych o szczepionkach, sposobie organizacji szczepień, nowościach.

Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do ogromnego skoku cywilizacyjnego jakiego doświadczyła ludzkość w ciągu ostatniego wieku. Za pomocą szczepień osiągnięto spektakularne sukcesy eradykacji (wykorzenienia) najgroźniejszej plagi ludzkości jakim była ospa prawdziwa, która przed wprowadzeniem szczepień zabijała co trzeciego mieszkańca ziemi. Społeczność światowa jest bliska osiągnięcia kolejnych sukcesów: eradykacji poliomyelitis (choroby Heinego-Medina), odry i różyczki wrodzonej. Masowe szczepienia ludności Polski również doprowadziły do znacznego ograniczenia ryzyka zachorowania na błonicę, wirusowe zapalenia wątroby typu B i innych.

Nie wszystkie szczepionki są w pełni skuteczne, jak również nie wszystkie są bezpieczne dla każdej osoby szczepionej. Podejmując decyzję o podaniu szczepionki należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka związanego z jej zastosowaniem. Portal Szczepienia.info ma na celu bezstronne informowanie zarówno o korzyściach płynących ze szczepień, jak również potencjalnym ryzyku związanym z przyjęciem poszczególnych szczepionek. Przedstawiamy wyłącznie informacje poparte wiarygodnymi dowodami naukowymi. W ramach portalu zorganizowano zespół konsultantów medycznych, którzy będą odpowiadali na pytania czytelników. Powtarzające się pytania umieścimy wraz z odpowiedziami ekspertów w odpowiednich działach portalu.

Członkowie Zespołu Redakcyjnego są pracownikami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Ich praca nad portalem Szczepienia.info jest opłacana wyłącznie ze środków Instytutu. Eksperci przygotowujący poszczególne treści dla portalu nie otrzymują wynagrodzenia za ich przygotowanie. Do współpracy zapraszamy tylko osoby o uznanym autorytecie w środowisku medycznym i oczekujemy od nich niezależnych i bezstronnych informacji, popartych dowodami naukowymi. Wszystkie treści są dodatkowo weryfikowane przez członków Zespołu Redakcyjnego, który ponosi odpowiedzialność za rzetelność prezentowanych informacji.

Liczymy na to, że obecny serwis informacyjny będzie stanowił dla Państwa cenne źródło wiedzy.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego,
Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz

Dodatkowe informacje:Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Ministerstwo Zdrowia
PZH
GIS
VSN