Środa, 23.08.2017
imieniny: Apolinarego, Miły
Szczepionki
Słownik Pojęć
Pytania i odpowiedzi
Ankieta

Czy się szczepisz przeciwko grypie ?


Tak
Nie
Nie wiem

 
szczepienia.info


Szczepionka przeciw gruźlicy
Choroba Szczepionka Kalendarz FAQ

Jak wiele zachorowań na gruźlicę występuje w Polsce?W Polsce od kilkudziesięciu lat sukcesywnie spada liczba zachorowań na gruźlicę. W 2010 roku zarejestrowano 7509 zachorowań na gruźlicę, w latach 2011, 2012, 2013 odpowiednio 8478, 7542 oraz  7250 zachorowań co przekłada się na niską zapadalność (poniżej 20/100 000).

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich na gruźlicę 2-3 krotnie częściej chorowali mężczyźni. Od kilku lat zapadalność na gruźlicę w miastach jest wyższa niż na wsi. Zachorowania dotyczą przede wszystkim osób w wieku 45-64 lata. W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, zapadalność na gruźlicę w Polsce rosła wraz z wiekiem: od 2,0 na 100 000 wśród dzieci do 14. roku życia do 33,7 na 100 000 wśród osób w wieku 65 lat i starszych.  Gruźlica układu oddechowego stanowiła ponad 94,3% zarejestrowanych przypadków. Nie było zachorowań na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wśród dzieci i młodzieży. 

Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest wciąż jednak wyższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Islandii (współczynnik 12,7 na 100 000 ludności w 2013 roku). W większości krajów UE zapadalność jest niska (np. Niemcy - współczynnik 5,3 na 100 000; Czechy – 4,8; Grecja- 4,9; Słowacja - 7,4). Zapadalność na gruźlicę wyższą niż w naszym kraju mają: Rumunia (83,5/100 000), Litwa, Łotwa, Bułgaria, Portugalia, Estonia.

W Polsce wśród cudzoziemców oficjalnie odnotowano poniżej 1% zgłoszonych przypadków gruźlicy, kiedy w krajach Europy Północnej np. w Szwecji i Norwegii blisko 90% wszystkich chorych na gruźlicę stanowią imigranci. 

Poważnym problemem w leczeniu chorych na gruźlicę jest powstawanie oporności  prątków na leki przeciwprątkowe tzw. gruźlica wielolekooporna MDR-TB (Multi-Drug Resistant Tuberculosis), wywołana przez prątki oporne jednocześnie na dwa najważniejsze leki przeciwprątkowe, izoniazyd i ryfampicynę. Główną przyczyną rozwoju wielolekowej oporności prątków jest przyjmowanie leków przeciwprątkowych przez chorych niezgodnie z zaleceniami lekarza. W Polsce wśród ok. 0,8% chorych zidentyfikowano gruźlicę MDR-TB, w całej Unii Europejskiej 5%, ale już na Litwie, Łotwie i w Estonii od 12 do 23% nowych przypadków gruźlicy płuc to MDR-TB.

W 2012 roku w Polsce zmarło 630 chorych na gruźlicę, co stanowiło 0,2% ogółu zgonów w naszym kraju i 24,5% zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych.


Źródło: Korzeniewska- Koseła M. Gruźlica w Polsce w 2013 roku. Przegl Epidemiol 2015; 69: 389-393.

Dr hab. Anna Lutynska
Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-30

Pytania związane
Czy ta informacja Ci pomogła?

tak nie nie mam zdania


Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Ministerstwo Zdrowia
PZH
GIS
VSN