Wtorek, 03.05.2016
imieniny: Jaropełka, Marii
Szczepionki
Słownik Pojęć
Pytania i odpowiedzi
Ankieta

Czy się szczepisz przeciwko grypie ?


Tak
Nie
Nie wiem

 
szczepienia.info


Szczepionki przeciw zakażeniom meningokokowym
Choroba Szczepionka Kalendarz FAQ
Kto powinien zostać zaszczepiony przeciw zakażeniom meningokokowymi i kiedy?

Szczepienia przeciw meningokokom zalecane są osobom narażonym na przebywanie w dużych skupiskach tj.:

• niemowlęta i dzieci, szczególnie chodzące do żłobka, przedszkola lub  szkoły, wyjeżdżające na kolonie lub ich
  starsze rodzeństwo uczęszczające do przedszkola lub szkoły,
• młodzież i młodzi dorośli do 21 lat, w tym szczególnie uczniowie, studenci i poborowi mieszkający w internacie,
  akademiku lub koszarach,
•dzieci i dorośli z grupy zwiększonego ryzyka zakażenia, np. z usuniętą śledzioną lub zaburzeniami jej funkcjonowania
 lub z poważnymi zaburzeniami układu odpornościowego,
•personel medyczny narażony na zachorowanie w wyniku kontaktu z chorym, 
•podróżujący na tereny endemicznego  i epidemicznego występowania zakażeń meningokokowych,
•podróżujący służbowo do Arabii Saudyjskiej, 
• studenci i uczniowie udający się na studia zagranicę (np. do Stanów Zjednoczonych),
• żołnierze biorących udział w akcjach międzynarodowych,
• w przypadku zagrożenia epidemią. 

Dzieci do 1 roku życia najlepiej zaszczepić przeciw meningokokom serogrupy B, ponieważ w tej grupie wywołują one najwięcej zakażeń. Następnie powinno się je doszczepić przeciw meningokokom C. Jeżeli planowane są podróże zagranice, zamiast szczepienia przeciw meningokokom serogrupy C, najlepiej podać szczepionkę chroniącą przeciw czterem  serotypom meningokoków - A, C, W135 oraz Y.

Szczepionki 4-walentne (przeciw serogrupie A, C, W-135, Y) zalecane są szczególnie osobom podróżującym.  Mogą być stosowane u osób wcześniej szczepionych szczepionką polisacharydową przeciwko serogrupom A i C lub monowalentną szczepionką skoniugowaną przeciw serogrupie C.

Szczepionka przeciw meningokokom serogrupy B powinna być podawana niemowlętom od 2 do 5 m.ż. w postaci 3 dawek w pierwszych sześciu miesiącach życia oraz 1 dawki przypominającej w drugim roku życia. Niemowlętom od 6 m.ż., nastolatkom i dorosłym szczepionka ta podawana jest w postaci 2 dawek w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
 
W niektórych sytuacjach (np. zagrożenia epidemią) władze sanitarno-epidemiologiczne podejmują decyzje o wprowadzeniu bezpłatnych szczepień osób zamieszkujących teren gdzie wystąpiło ognisko epidemiczne/epidemia z określonych grup wiekowych, najbardziej narażonych na zakażenie (w zależności od sytuacji epidemiologicznej). Użycie w takich sytuacjach szczepionki skoniugowanej skutecznej wobec grupy meningokoków, które wywołały w danym miejscu zachorowania zmniejsza również nosicielstwo i pozwala wygasić ognisko epidemiczne.
 

Dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków
Ostatnia aktualizacja: 2014-08-25

Słownik:
Pytania związane
Czy ta informacja Ci pomogła?

tak nie nie mam zdania


Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Ministerstwo Zdrowia
PZH
GIS