Niedziela, 23.07.2017
imieniny: Sławy, Sławosza
Szczepionki
Słownik Pojęć
Pytania i odpowiedzi
Ankieta

Czy się szczepisz przeciwko grypie ?


Tak
Nie
Nie wiem

 
szczepienia.info


Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
Choroba Szczepionka Kalendarz FAQ
Jakie szczepionki przeciw wzw B są zarejestrowane w Polsce?

Do szczepionek monowalentnych przeciw wzw B należą:

1. Szczepionka: Engerix ® B (0,5 ml)
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 0,5 m dla dzieci

2. Szczepionka: Engerix ® B (1 ml)
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 1 ml dla dorosłych;

3. Szczepionka: EUVAX B ®  (10 µg) (od czerwca 2011r. nie zawiera tiomersalu)
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: LG Life Sciences Poland Sp. z o.o.,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 0,5 ml dla dzieci

4. Szczepionka: EUVAX B ®  (20 µg) (od czerwca 2011r. nie zawiera tiomersalu)
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: LG Life Sciences Poland Sp. z o.o.,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 1 ml dla dorosłych

5. Szczepionka: HBVAXPRO ®
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme B.V.,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 1 ml dla pacjentów przed dializą i dializowanych, a także dorosłych i młodzieży

6. Szczepionka: Hepavax Gene TF (0,5 ml)
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek BIOMED S.A., Kraków,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 0,5 ml dla dzieci

7. Szczepionka: Hepavax Gene TF
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, rekombinowana,
    Antygen: antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek BIOMED S.A., Kraków,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 1,0 m dla doroslych

Do szczepionek poliwalentnych należą:


1. Szczepionka: Procomvax
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw haemophilus typ b skoniugowana i przeciw wirusowemu
    zapaleniu wątroby typu B rekombinowana
    Antygeny: polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b Hib i antygen powierzchniowy
    wirusa zapalenia wątroby typu B,
    Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Pasteur S.A.,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 0,5 ml;

2. Szczepionka:  Twinrix® Adult/ Twinrix® Junior
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana
    i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, adsorbowana,
    Antygeny: wirus zapalenia wątroby typu A i antygen powierzchniowy wirusa zapalenia
    wątroby typu B (HBsAg),
    Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
    Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
    Dawka: 1 ml dla dorosłych/0,5 ml dla dzieci;

3. Preparat: INFANRIX® Hexa
    Typ szczepionki: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi bezkomórkowa złożona,
    wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i  poliomyelitis inaktywowana i haemophilus typ b
    skoniugowana, adsorbowana,
    Antygeny: toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny Bordetella pertussis, antygen powierzchniowy
    wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusy poliomyelitis, polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
    Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
    Postać: proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań,
    Dawka: 0,5 ml.

4. Szczepionka: HEXACIMA
     Typ szczepionki: szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi
     bezkomórkowa złożona, wirusowemu zapaleniu wątroby typu b
     i poliomyelitis inaktywowana i Haemophilus influenzae typ b
     skoniugowana, adsorbowana,
     Antygeny: toksoid błoniczy, toksoid tężcowy, antygeny Bordetella pertussis,
     antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, wirusy
     poliomyelitis, polisacharyd szczepu Haemophilus influenzae typ b,
     Podmiot odpowiedzialny: Aventis Pasteur S.A., Francja
     Postać: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce,
     Dawka: 0,5 ml.

 

Dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz
Zakład Badania Surowic i Szczepionek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

Ostatnia aktualizacja: 2016-08-19

Pytania związane
Czy ta informacja Ci pomogła?

tak nie nie mam zdania


Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Ministerstwo Zdrowia
PZH
GIS
VSN