Niedziela, 23.07.2017
imieniny: Sławy, Sławosza
Szczepionki
Słownik Pojęć
Pytania i odpowiedzi
Ankieta

Czy się szczepisz przeciwko grypie ?


Tak
Nie
Nie wiem

 
szczepienia.info


Aktualności
20.05.2014
Odpowiedź odpornościowa po szczepieniu przeciw błonicy w populacji polskiej
Zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych szczepienie przeciw błonicy jest obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia). Schemat szczepienia  obejmuje 7 dawek szczepionki podawanych dzieciom i młodzieży w wieku 2, 3-4, 5-6 oraz 16-18 miesięcy, a następnie w wieku 6, 14 i 19 lat. Przeprowadzone badania pokazały, że wraz z każdą kolejną dawką szczepionki wzrasta odsetek osób z ochronnym poziomem przeciwciał przeciw błonicy osiągając najwyższą wartość w grupie wiekowej 19-25 lat. W grupie starszych osób zaczyna ponownie spadać. Gwałtowny spadek liczby osób z ochronnym poziomem przeciwciał zaobserwowano w grupie wiekowej powyżej 40 roku życia, gdzie zaledwie 34,5% osób ma ochronny poziom przeciwciał. czytaj więcej ...
16.05.2014
W Polsce jest już dostępna nowa skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom grupy B
Od maja w Polsce na rynku jest dostępna nowa skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom grupy B o nazwie Bexsero (podmiot odpowiedzialny Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Włochy). Szczepionka zapewnia ochronę przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria meningitidis grupy B. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionka Bexero jest przeznaczona do podawania w różnych grupach wiekowych. czytaj więcej ...
12.05.2014
Wzrost zachorowań na odrę może być związany ze zwiększającą się liczbą niezaszczepionych dzieci
Odra jest poważną chorobą, która może powodować groźne powikłania prowadzące nawet do śmierci. Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- PZH wynika, że w pierwszym kwartale 2014 r. na odrę zachorowało prawie tyle samo Polaków co w całym ubiegłym roku. Zachorowań na odrę jest coraz więcej, dlatego, że przybywa rodziców rezygnujących ze szczepienia swoich dzieci. czytaj więcej ...
09.04.2014
17.03.2014
Lekarz jako podstawowe ogniwo w komunikacji na temat szczepień
Lekarz stanowi kluczowe ogniwo w procesie informacji na temat szczepień dzieci, przekazywanych rodzicom. Wprawdzie już od dawna nie jest jedynym źródłem informacji, niemniej niezmiennie wiadomości dotyczące szczepień, które pacjenci słyszą od lekarza, mają dla nich ogromną wartość. Ocena pacjentów w aspekcie komunikacji z lekarzami jest bardzo różna i zależy od wielu czynników, zarówno od samych umiejętności komunikacyjnych lekarza, jak również od rodzaju i ilości informacji jakie lekarz przekazuje pacjentom. czytaj więcej ...
14.03.2014
Wszystkie szczepionki dostępne na rynku są bezpieczne, również te zawierające w swoim składzie tiomersal
W skład szczepionek wchodzą elementy bakterii lub wirusów, które pełnią rolę antygenów oraz substancje pomocnicze, które stanowią śladowe pozostałości z procesu wytwarzania szczepionek, są dodawane w celu stabilizacji, podniesienia immunogenności lub zapobiegają jej zanieczyszczeniu. Jedną z takich substancji jest tiomersal dodawany do niektórych szczepionek w w minimalnej dopuszczonej przez agencje rejestrujące leki dawce w celu Tiomersal jest nietoksyczną etylowaną pochodną rtęci, która nie kumuluje się w organizmie. Dostępne, dobrze metodologicznie przeprowadzone badania nie potwierdziły toksyczności ani innych negatywnych skutków zdrowotnych tiomersalu w szczepionkach podawanych dzieciom. czytaj więcej ...
03.03.2014
Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w sprawie zdarzenia medycznego w przychodni DOMMED w Pruszkowie
Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie Epidemiologii dr Iwony Paradowskiej-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, skierowana do rodziców dzieci, które były szczepione w poradni DOMMED w Pruszkowie. Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z dotychczasowymi materiałami stwierdzam, że podczas tzw. „wizyt szczepiennych” w Poradni DOMMED Państwa dzieci: •  otrzymały mniejszą niż zalecana liczbę dawek szczepionki lub •  otrzymały inną substancję (wg pielęgniarki poradni - sól fizjologiczną). W obu przypadkach konsekwencją tych działań jest duże prawdopodobieństwo niedostatecznej odpowiedzi immunologicznej, aż do całkowitego jej braku. Pojawienie się odpowiedzi immunologicznej po podaniu szczepionki jest zjawiskiem pożądanym i oczekiwanym, gdyż dzięki niej organizm nabywa odporność na określone choroby. Na pytanie, czy organizm posiada odpowiedni poziom przeciwciał, które zapewnią skuteczną ochronę przed zachorowaniem, może odpowiedzieć wynik badania poziomu przeciwciał. Badanie polega na pobraniu ok. 1-1,5ml krwi do oznaczenia poziomu przeciwciał dla jednego antygenu (tzn. jednej choroby) i wykonaniu określonego testu. Wynik dodatni testu, powyżej wartości określonej jako ochronna, potwierdza skuteczność szczepionki.  Trzeba podkreślić, że dopiero po ok. 3 tygodniach od szczepienia organizm osiąga właściwy poziom przeciwciał. Oznacza to, że jeżeli badanie zostanie wykonane za wcześnie, to nie wniesie żadnych informacji. czytaj więcej ...
26.02.2014
W jaki sposób należy dokumentować prowadzone szczepienia ochronne?
Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej szczepień ochronnych określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U.  Nr 182, poz. 1086) wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Informacje na temat przeprowadzonych szczepień powinny być umieszczone w karcie uodpornienia i książeczce szczepień.  czytaj więcej ...
21.02.2014
W Polsce zarejestrowano nową szczepionkę przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu immunologicznego o nazwie Tdap Szczepionka SSI (podmiot odpowiedzialny Statens Serum Institute, Dania). Szczepionka ta jest przeznaczona do realizowania szczepień przypominających u dzieci (od 4 lat ), młodzieży i dorosłych (do 55 lat). Szczepionka w swoim składzie zawiera toksoid tężcowy oraz zmniejszone dawki toksoidu błoniczego i bezkomórkowych składników krztuśca. czytaj więcej ...
10.02.2014
Szczepionka BCG przeciw gruźlicy jest skuteczniejsza niż wcześniej sądzono
W czasopiśmie Clinical Infectious Diseases opublikowano przeglądową analizę dostępnych w piśmiennictwie wyników skuteczności szczepionek BCG przeciw gruźlicy stosowanych na całym świecie. Wynika z nich, że dotychczas stosowane szczepionki przeciw gruźlicy chronią lepiej niż dotychczas sądzono przed najpowszechniejszymi postaciami gruźlicy.  czytaj więcej ...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Ministerstwo Zdrowia
PZH
GIS
VSN